Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ”
,
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie
,
Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach
Zapraszają na Święto Miodu i Pszczoły w Krzeszowicach