Święto Miodu i Pszczoły w Krzeszowicach

Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ”
,
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie
,
Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach
Zapraszają na Święto Miodu i Pszczoły w Krzeszowicach

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>